Modlitwy Pielgrzyma

TUTAJ MOŻESZ POBRAĆ MODLITWY W PLIKU PDF

TUTAJ MOŻESZ POBRAĆ ŚPIEWNIK W PLIKU PDF

Hymn Medjugorje

1. Przyszliśmy do Ciebie, Matko,
Z wszystkich krain naszej ziemi,
Nasze bóle i pragnienia
Przed oblicze Twe niesiemy.

Ref:
Spojrzyj na nas, by pocieszać,
Połóż na nas rękę swoją
Poleć nas Synowi Twemu,
Matko świata i pokoju.

2. Patrzy w Ciebie kościół cały
Jak na gwiazdę ocalenia
Osłoń wszystkich Swym ramieniem
Oczyść serca i sumienia.

3. Za Twą miłość, Matko droga,
Dla Twych łez, które wylałaś
Nawrócimy się do Boga
Będziem głosić Twoją chwałę.

4. Pokój daj tym, co przychodzą
Radość tym, co w modłach trwają
Pobłogosław – gdy się modlą
Gdy odchodząc – Boga mają.

Hymn do Ducha Świętego

O Stworzycielu Duchu przyjdź, nawiedź dusz wiernych Tobie krąg, niebieską łaskę zesłać racz, sercom, co dziełem są Twych rąk.

Pocieszycielem jesteś zwan i Najwyższego Boga dar, Tyś namaszczeniem naszych dusz, zdrój żywy, miłość, ognia żar.

Ty darzysz łaską siedemkroć, bo moc prawicy Ojca masz, przez Ojca obiecany nam, mową wzbogacasz język nasz.

Światłem rozjaśnij naszą myśl w serca nam miłość świętą wlej i wątłą słabość naszych ciał, pokrzep stałością mocy Swej.

Nieprzyjaciela odpędź w dal i Twym pokojem obdarz wraz niech w drodze za przewodem Twym miniemy zło, co kusi nas.

Daj nam przez Ciebie Ojca znać, daj i by Syn poznany był i Ciebie jedno Tchnienie Dwóch, niech wyznajemy z wszystkich sił.

Niech Bogu Ojcu chwała brzmi, Synowi, który zmartwychwstał i Temu, co pociesza nas niech hołd wieczystych płynie chwał.  Amen.

Ave Maris Stella

Witaj, Gwiazdo morza, Wielka Matko Boga, Panno zawsze czysta, Bramo niebios błoga. Ty coś Gabriela Słowem przywitana, utwierdź nas w pokoju, odmień Ewy miano. Winnych wyzwól z więzów, ślepym przywróć blaski, oddal nasze nędze, uproś wszelkie łaski. Okaż żeś jest Matką, wzrusz modłami swymi, tego co Twym Synem, zechciał być na ziemi. O Dziewico sławna i pokory wzorze, wyzwolonym z winy daj nam żyć w pokorze. Daj wieść życie czyste, drogę ściel bezpieczną, widzieć daj Jezusa, mieć z Nim radość wieczną. Bogu Ojcu chwała, Chrystusowi pienie, obu z Duchem Świętym jedno uwielbienie. Amen.

Wierzę w Boga

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Ojcze nasz

Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Aniele Boży

Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie w nocy, bądź mi zawsze
ku pomocy. Strzeż duszy i ciała mego, i zaprowadź mnie
do żywota wiecznego. Amen.

Modlitwa do Świętego Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas
w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Potężna Niebios Królowo

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie, rozkaż hufcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Amen.
Święci Aniołowie i Archaniołowie brońcie nas
i strzeżcie nas. Amen.

Zanurzenie we Krwi Jezusa Chrystusa

Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości.

Zanurzam w Twojej krwi, siebie samego, wszystkie osoby które dziś spotkam, o których pomyślę, czy w jakikolwiek sposób, czegokolwiek o nich się dowiem.

Zanurzam w Twojej Krwi, moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie.

Zanurzam w Twojej Krwi Panie, wszystkie sytuacje które dziś zaistnieją. Wszystkie sprawy które będę załatwiać, rozmowy które będę prowadzić, prace które będę wykonywać i mój odpoczynek. Zapraszam Cię Jezu do tych sytuacji, spraw, rozmów, prac i odpoczynku.

Proszę aby Twoja Krew przenikała te osoby i sprawy, przynosząc według Twojej woli, uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie. Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi się Jej moc.

Przyjmuję wszystko co mi dziś ześlesz, ku chwale Twojej Krwi, ku pożytkowi Kościoła świętego i jako zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi.

Oddaję siebie samego do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając Jej moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, bez warunków i zastrzeżeń. Amen.

Wezwanie wstawiennictwa Świętych

św. Maryjo
św. Józefie
św. Janie Chrzcicielu
św. Joachimie
św. Anno
św. Janie Pawle II
św. Ojcze Pio
św. Faustyno
św. Maksymilianie Maria Kolbe
św. Mario od Jezusa Ukrzyżowanego
św. Gemmo Galgani
św. Katarzyno ze Sieny
św. Teresko od Dzieciątka Jezus
św. Rito
św. Mario Magdaleno
św. Filomeno 
św. Janie XXIII
 św. Jakubie
św. Franciszku z Asyżu
św. Antoni z Padwy
św. Ludwiku Maria Grignion de Montfort
św. Janie Bosko
św. Dominiku Savio
św. Filipie Neri
św. Janie Maria Vianey
św. Franciszku Salezy
św. Sebastianie
św. Wawrzyńcze
św. Kasprze del Bufalo
św. Judo Tadeuszu
św. Ojcze Charbelu
św. Benedykcie z Nursji
św. Matko Tereso z Kalkuty
św. Rafko
św. Antoni Pustelniku
św. Krzysztofie
św. Bazyli
bł. Matko Speranzo
bł. Karolino Kózkówno

Ojcze Przedwieczny

przez Niepokalane Serce Maryi

ofiaruję Ci Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa

 na zadośćuczynienie za grzechy całego świata,

 za konających i za zmarłych w czyśćcu,

 oraz dla odnowienia Kościoła w Duchu Świętym. Amen.

Błogosławiona Krew Jezusowa, na wieki błogosławiona.

Dla Ciebie Jezu, z Tobą Maryjo, w jedności ze świętym Józefem!

Nos cum Prole Pia, Benedicat Virgo Maria (tłum. Niech nam błogosławi swym Dzieciątkiem Panna Maryja)